SOSYAL MEDYA İLE EĞİTİM HAYATINDA NELER DEĞİŞTİ?

SOSYAL MEDYA İLE EĞİTİM HAYATINDA NELER DEĞİŞTİ?

Yirmibirinci yüzyılın çok belirgin bir şekilde ortaya koyduğu, iletişim ve teknoloji çağı olarak adlandırılmasındaki en temel etkenlerin başında hiç kuşkusuz internet ve internetin temel altyapısını oluşturan sosyal medya gelmektedir. Bilgi ve teknoloji çağı olarak isimlendirilen yirmi birinci yüzyılda, bilişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler, kişilerarası etkileşimi ve sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamı yeniden biçimlendirmektedir. Yeni iletişim teknolojileri, insanlara, duygu ve düşüncelerini paylaştıkları fırsatları ortaya koyan bir medya imkânı sunmaktadır. Sosyal medya olarak isimlendirilen bu imkan, günümüzde hızla yükselen bir etki alanına sahiptir. Bu yönüyle, aynı zamanda toplumda yükselen değerler arasında yerini hızla almaktadır.


Sosyal medya, çevrimiçi etkinliklere katılma, araştırmalar yapma, eğitim faaliyetlerinde bulunma ve daha da önemlisi öğrencilerin bağımsız öğrenme yoluyla kendi eğitimlerini destekleme noktasında da büyük faydalar sağlıyor. Fırsatlar ve iş birliği yoluyla zenginleştirilmiş öğrenme için gerçek olanaklar sağlaması gibi daha sayılamayacak nice imkânı bir arada sunmasından dolayı günümüzün vazgeçilmez araçlarından biri diyebiliriz.


Öğrenmede sosyal medya devrimi, öğrenme ve öğretme süreçlerinde de yeni bir kültür yarattı. Önceki yüzyılların seçkinci öğretilerinden miras kalan hiyerarşik ve dikey engeli yıkmaya başladı. Dolayısıyla her meslek grubunda olduğu gibi öğretmenlerin de sosyal medya kullanım sayısı her geçen gün artmaya başladı. Öğretmenlerin sosyal medyayı hem kişisel ve mesleki gelişimleri için hem de bir iletişim ve eğlence ortamı olarak kullandıkları biliniyor.

Sosyal medya, öğretmenlerin yeni içerikler oluşturmalarına, fikir alışverişinde bulunmalarına ve açık erişimde bilgi paylaşmalarına olanak tanıyor. Bu gibi nedenlerle öğretmenlerin bu araçları kullanmalarının önemi gün geçtikçe daha çok ortaya çıkıyor. Nitekim gerek öğretmen gerekse öğrenciler, sosyal medyayı kullanarak, yaşamları boyunca kendilerine faydalı olacak içerik üretme ve düzenleme becerilerini geliştirirken zekalarını da geliştirirler. Esasında sosyal medya, kendi kendine öğrenme için gerçek bir araç.


Sadece bunlarla sınırlı kalmayıp, mesleğini sosyal medya üzerinden icraate dönüştüren eğitmenlerde bulunmaktadır. Örneğin, YouTube platformu üzerinden eğitim amaçlı öğretici kanalları geliştirerek ders videoları yayınlayan birçok eğitmen bulunmaktadır. Eğitim hayatının ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite olmak üzere her yaşa hitab eden ders kanalları bulunmaktadır. Bu kanal sahipleri belli bir abone sayısına ulaştıktan sonra sosyal medya üzerinden düzenli videolar paylaşarak adeta bir okul ortamı oluşturmaktadırlar.

Örnek verecek olursak, hepimizin bir kere dahi olsa izlemiş olduğu Hocalara Geldik ve Tonguç Akademi kanallarını söyleyebiliriz.

Sizlerde YouTube üzerinden eğitim amaçlı videolar yayınlayıp bilgilerinizi gelecek nesillere en kolay yoldan aktarmayı düşünürseniz öncelikle büyük bir kitleye sahip olmanız gerekmektedir. Bu açıdan sizlere kısa vadede yardımcı olabilmemiz için Türkiye'nin en güvenilir smm paneli olan https://igresellers.com sitemizi ziyaret ederek YouTube abone satın al hizmetimizden yararlanabilirsiniz. Bu sayede kitlenizi arttırabilir ve bilgilerinizi daha fazla kişiye ulaştırmış olacaksınızdır.