Dijitalleşme Çalışma Hayatını Nasıl Etkiliyor?

Dijitalleşme Çalışma Hayatını Nasıl Etkiliyor?


Bireysel olarak gündelik yaşantımızın, iletişim ve sosyalleşme biçimimizin, çalışma hayatımızın son yıllarda daha büyük bir hızla değiştiğini görebiliyoruz. Elbette bu hızlı dönüşümde pandemi sürecinin müthiş hızlandırıcı etkisi göz ardı edilemez. Kaçınılmaz değişimle birlikte dijitalleşmenin çalışma hayatı üzerindeki etkisi de ağırlığını arttırdı. 


Rutin iş toplantılarının pekala online yapılabildiğini, çoğu işin yürümesi için çalışanların ofise gelmesinin şart olmadığı, teknolojinin yardımıyla işlerin tıkır tıkır yürüyebildiği son iki yıl içindeki deneyimlerle anlaşılmış oldu. Çoğu kişiye göre pandeminin belki de en faydalı etkisi bu oldu: Çalışma hayatının dijitalleşmesi!

COVID-19 pandemisi sebebiyle alınan tedbirler, en küçükten en büyüğe, sektör fark etmeksizin tüm işletmeler için dijital dönüşümü zorunlu kıldı. İşletmeler teknoloji yatırımlarını artırdı, dijitale uygun personel yetiştirmek veya istihdam etmek için çalışmalar gerçekleştirdi. Bu belirsiz süreci hasarsız atlatmanın anahtarı olması için, çalışma hayatında köklü değişimlere gidildi.

İnsanlık tarihinde, özellikle büyük savaşlar ve salgın hastalıklar sonrasında insanlığın önemli gelişmeler kat ederek büyük adımlar attığını görebiliyoruz. Belki gelecek 10 yıllarda bugünler için de benzer konuşmalar yapılacak.


Verilerin kolaylıkla anlamlı bilgiye dönüştüğü, internet erişiminin büyük oranda mobil cihazlardan sağlandığı dijital çağda insanlar nasıl, nerede ve ne zaman çalışacaklarını seçebiliyor. Özellikle son 10 yılda yaşanan hızlı değişim serbest çalışma, mobil çalışma, evden çalışma, uzaktan çalışma ve hibrit çalışma gibi yeni ve esnek çalışma biçimlerinin yaygınlaşmasını sağladı.

Çalışanlarına değer veren şirketler, esnek çalışmaya ve mobiliteye adapte olurken, zorluk yaşamıyor. Esnek çalışma sistemiyle yönetilmek isteyen Y kuşağı ve bir işyerinde en çok bekledikleri faydanın esneklik olduğunu belirten Z kuşağı, esnek çalışma sistemini ve mobiliteyi nitelikli işgücü için cazip hale getiriyor. Öyle ki International Workplace Group tarafından yapılan bir araştırmaya göre uzaktan çalışmak verimliliği %85 artırıyor. Öyleyse her kurumsal yapı için gün, dijital destekli çalışma modellerine yatırım günüdür.


Dijital dönüşümle birlikte ürünler, süreçler, müşteriler, pazarlama kanalları, müşteri deneyimi, çalışanlar, ekipmanlar, iş modelleri, mekânlar ve finansman yapı değiştiriyor. Elbette bu denli büyük değişimden yöneticiler de nasibini alıyor. Yöneticilerin özellikleri dijital dönüşüm sürecinin başarısında etkisi büyük.

Küreselleşen dünyada yöneticinin ötesinde bir lidere ihtiyaç var. Dijital liderliği yakalamak için global perspektif sahibi olmak, dijital yeterliliklere sahip olmak, farklı kuşaklarla uyum içinde çalışabilmek, kendini geliştirmeye açık olmak, katılımcı ve kararlı olmak çok önemli.

Dijitalleşmenin bu kadar ilerlediği ve hayatımıza bu kadar dahil olduğu bu dönem hayatımızın birçok bölümünde büyük farklılıklara sebep olmuştur. Bunlardan bir tanesi de yukarıda bahsettiğimiz gibi çalışma hayatı olmuştur. Aslında son zamanlarda her platformda sıkça karşınıza çıkan E-Ticaret dijital çalışma alanlarına örnek verilebilir. Geniş bir yelpazeye sahip olan E-Ticaret, elektronik ticaret anlamına gelmektedir. 

E-Ticaret sitelerine örnek amaçlı birkaç madde sunalım.

-Smm paneller

-Hepsiburada 

-Trendyol

-Yemek sepeti 

Gibi ismine çoğu yerde rastladığımız uygulamalardır.